Download Een Kennismaking met de Oude Wereld

Een Kennismaking met de Oude Wereld
De oude wereld van het Middellandse-Zeegebied is in veel opzichten de bakermat van zowel de Europese als de islamitische beschavingen. Tal van zaken die de westerse cultuur tot op de dag van vandaag bepalen, zijn in de periode van 3500 voor Christus tot 500 na Christus ontstaan. Te denken valt aan moderne rechtstelsels en aan de wijsbegeerte, die zonder het Romeinse recht De oude wereld van het Middellandse-Zeegebied is in veel opzichten de...

Download The Caucasian Chalk Circle

The Caucasian Chalk Circle
Written in exile during the Second World War, the story of Brecht’s classic play subverts an ancient Chinese tale – echoed in the Judgement of Solomon – in which two women claim the same child. The message of Brecht’s parable is that resources should go to those who will make best use of them. Thanks to the rascally judge, Azdak, one of Brecht’s most vivid creations, this Read...

Download English for Writing Research Papers

English for Writing Research Papers
This book will focus on the aspect that causes non-native researchers the most problems when writing a scientific paper for publication in international journals and when presenting their results at conferences: the use of English. Read...